Financiering

Appropriate finance

Of het nou drinkwater, afvalwaterzuivering, stroomgebiedsbeheer of kustbescherming betreft, water is overwegend een publiek goed. Tegelijkertijd is water voorwaardelijk voor bijna elk productieproces in het private domein. De toekomstige wereldwijde opgaven op het gebied van waterontwikkeling zullen nooit alleen door de publieke sector gedragen kunnen worden. De bekostiging van waterprojecten en waterbedrijven is dan ook steeds vaker niet alleen een publieke, maar ook een private aangelegenheid.

Het aanwenden van de optimale mix van zowel publieke als private financiering is daarom essentieel. Deze juiste specifieke mix van ‘funding’ (hier gedefinieerd als subsidies en investeringskapitaal) en ‘finance’ (hier gedefinieerd als leningen) vanuit zowel publieke als de private bronnen is wat we 'Appropriate finance for water' noemen. Vanuit het Partners voor Water programma is een project opgezet dat de toegang tot deze publieke, private en internationale financiering voor de Nederlandse watersector helpt te verbeteren. Het Netherlands Water Partnership (NWP) voert dit project uit.

‘Appropriate Finance’ richt zich op de volgende thema’s: 


Nederlands Instrumentarium

Het arsenaal aan financierings- en subsidiemogelijkheden gericht op de Nederlandse watersector is zeer divers. Of het nu gaat om armoedebestrijding of Nederland positioneren als Topsector; water staat centraal bij de Nederlandse overheid. De verschillende programma’s bieden de watersector kansen om aan de slag te gaan in het buitenland. Maar hoe wordt u, als ondernemer (groot bedrijf of MKB-er), kennisorganisatie of NGO, wijs uit dit ruime aanbod? In de praktijk blijkt het vinden van de juiste financieringsmix voor waterprojecten vaak een bottleneck. 

Contactpersoon:
Annemarie Mastenbroek, NWP
 a.mastenbroek@nwp.nl  


Internationale financierings Instanties (inclusief klimaatfondsen)

Op de internationale watermarkt is er steeds meer vraag naar integrale projecten. Ook komt het meer en meer voor dat een opdrachtgever het ontwerp, de bouw, de financiering en het beheer in één keer aanbesteedt (PPS DBFM-constructies). Om voor zulke projecten in aanmerking te komen is goed zicht nodig op de manier waarop bijvoorbeeld internationale financieringsinstellingen werken, zoals de Wereldbank. Daarnaast bieden deze internationale financieringsinstellingen vaak verschillende tenders aan voor waterprojecten. NWP monitort de ontwikkelingen op dit gebied en deelt relevante informatie met de sector. 

Zie het actuele overzicht met tenders voor waterprojecten.

Contactpersoon Internationale Financiering Instanties: 
Koen Overkamp, NWP
k.overkamp@nwp.nl  

Contactpersoon Klimaatfondsen:
Annemarie Mastenbroek, NWP
a.mastenbroek@nwp.nl

 

Innovatieve financieringsmechanismen en business modellen

Financiële haalbaarheid en financierbaarheid van waterprojecten zijn een enorme uitdaging. Water projecten bevinden zich vaak in het publieke domein, niet rendabel en meestal aangewezen op subsidies, met name in ontwikkelingslanden. In het licht van de toenemende vraag naar water en water gerelateerde infrastructuur is het waarschijnlijk niet haalbaar en dus niet duurzaam uitsluitend afhankelijk te zijn van beurzen en subsidies. Het creëren van ‘return on investment’ betekent anders kijken naar onze financiële mechanismen en business modellen. 

Via de website www.traidwheel.nl wordt deze innovatieve aanpak verder toegelicht en ondersteund door een aantal concrete cases en ‘lessons learned’. Bekijk ook de toolbox ‘Innovative finance and positioning of the water sector’

Op dit moment werkt NWP (in opdracht van de Nederlandse ambassade in Nairobi) aan de vormgeving van het Kenya Innovative Finance Facility for Water (KIFFWA). Kenia is een transitieland en daarom stopt eind 2019 de ontwikkelingshulp van de Rijksoverheid. Dat vraagt om nieuwe financiële oplossingen om de achterstanden in de jaren daarna weg te werken en de groei te behouden. KIFFWA porbeert aan die vraag tegemoet te komen. Meer informatie is te vinden op www.kiffwa.org.

Contactpersoon:
Annemarie Mastenbroek, NWP
a.mastenbroek@nwp.nl 

 

Aanbod
Het ‘Appropriate Finance’ team levert de volgende diensten:

  • Informatiebijeenkomsten over ontwikkelingen op het gebied van ‘Appropriate finance’

  • Masterclasses over het bouwen van een ‘bankable business case’ (niet gratis)

  • Matchmakingsessies tussen de watersector en ‘funding & finance’ partijen (niet gratis)

  • Informatie over (internationale) tenders en Nederlands instrumentarium

  • Ondersteuning op het gebied van projectontwikkeling

  • Business Intelligence

  • ​Kennisontwikkeling