Financiering

Het Interdepartementale Watercluster (IWC)

De Internationale Waterambitie van de drie samenwerkende ministeries wordt vormgegeven en uitgevoerd  door het Interdepartementale Watercluster (IWC). In het IWC werken BZ, IenW, EZ met RVO, de Unie van Waterschappen en NWP nauw samen aan het behalen van de IWA doelstellingen. Het cluster wordt aangestuurd door een interdepartementale stuurgroep. In deze stuurgroep IWC hebben zitting:

Ministerie van Buitenlandse Zaken 

  • directie Inclusieve Groene Groei IGG
  • directie Buitenlandse Economische Betrekkingen / Internationaal Ondernemen 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • directe Water en Bodem / Water Internationaal
  • directie Internationaal

Rijkswaterstaat 

  • directie innovatie Omgeving, Communicatie en Strategie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

  • directie Topsectorenbeleid 
 

Daarnaast hebben ook de Watergezant en RVO (directie Internationale Samenwerking) zitting in de Stuurgroep IWC. 

Het IWC wordt voorgezeten door Rene van Hell, directeur Internationaal Ondernemen (DIO/BZ) en staat onder leiding van een programmamanager (Andre van Ommeren).

De IWA en IWC zijn direct gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma Partners voor Water (www.partnersvoorwater.nl).
 

Contactgegevens:

Programma manager IWC: Andre van Ommeren, andre-van.ommeren@minbuza.nl

Programma secretariaat IWC: Claudia Schutte, claudia.schutte@rvo.nl