Financiering

De Internationale Water Ambitie (IWA)

 

       

De waterproblematiek in de wereld is groot. Meer mensen worden wereldwijd bedreigd door overstromingen, droogte of watervervuiling. Met alle humanitaire en economische gevolgen van dien. Te veel, te weinig of te vies water speelt inmiddels een cruciale rol bij negentig procent van de natuurrampen op aarde. En dat gaat de komende jaren niet vanzelf beter worden.

Vanwege haar ligging als laaggelegen delta heeft Nederland door de eeuwen heen moeten leren leven met water. Nederland is de best beveiligde delta ter wereld, waarbij een langetermijnstrategie en aanpassing aan klimaatverandering zijn geborgd via goed bestuur, in slimme coalities en sterk nationaal beleid. De geleerde lessen en de aanpak zijn waardevol om te delen met andere landen. Overal is men op zoek  naar antwoorden op de vele vraagstukken rond waterveiligheid en waterzekerheid. 

 Internationaal doen we al veel, maar we kunnen nog meer. De schaal, urgentie en complexiteit van de wateruitdagingen vragen om een alomvattende, gezamenlijke en internationale aanpak. Voor een sterkere weerbaarheid tegen klimaatverandering en betere waterveiligheid en waterzekerheid. 

Daarin trekken de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat samen op. Samen met de inzet van waterschappen, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Nederland bedrijfsleven, NGOs en de kennisinstellingen. Meer internationale samenwerking en bundeling van expertise, inzet en innovatie. Alles is gericht op adequate watervoorziening, grotere weerbaarheid, en minder schade – wereldwijd. Dat is de Internationale Water Ambitie (IWA).

De IWA kent een looptijd tot 2019 met een doorkijk naar 2021 en kent vier concrete doelen:  

  • Waterveiligheid en waterzekerheid in minstens 8 stedelijke delta’s meetbaar verbeterd;
  • In iedere delta minstens twee toeleverende productieketens water effectiever of minder vervuilend ingericht; en het stroomgebied duurzamer beheerd;
  • Internationale draagvlak voor preventieve aan pak van waterveiligheid, mede in het licht van klimaatadaptatie, vergroot
  • Doelstellingen van de Topsector Water t.a.v. export van de Nederlandse watersector helpen behalen.

Voor achtergrondinformatie, toelichting op thema’s, en contacten zijn op deze webpagina alle beschikbare documenten te downloaden. Veelal in zowel het Engels als in het Nederlands.