Over ons

Over water internationaal

Welkom op de Water Internationaal portaal: uw toegang tot resultaten, (overheids)programma’s en best practices op het gebied van water. Bent u een waterprofessional met internationale ambitie? Laat u via dit web portaal inspireren tot nieuwe kansen en ideeën!

Op deze website vindt u zowel op landenniveau als op programmaniveau het laatste nieuws en achtergrondinformatie. Deze portaal richt zich in eerste instantie op de programma’s Partners voor Water, Deltalanden aanpak (Water Mondiaal), Water OS, YEP Water en het DRR-team en DSS Water team. En wordt daarnaast aangevuld met relevante informatie over internationaal ondernemen in de watersector en aanverwante sectoren, financieringsmogelijkheden en belangrijke tenders. Op deze manier bieden we u een overzicht van de verschillende waterprogramma’s en de mogelijkheden die daaruit voortvloeien via één duidelijke toegang.

Het portaal wordt ondersteund met de Water Internationaal Krant, die 2x per jaar verschijnt, en de Water Internationaal Nieuwsbrief, die 6x per jaar verschijnt. 


Uitvoering

Water Internationaal is een initiatief van het Netherlands Water Partnership (NWP) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.nl), gefinancierd vanuit het programma Partners voor Water dat door beide partijen wordt uitgevoerd. Het bijeenbrengen van de verschillende initiatieven en (overheids)programma’s voor de Nederlandse watersector kan als katalysator dienen voor het verzilveren van nieuwe kansen en mogelijkheden. NWP en RvO.nl bieden u daarom één duidelijke plek waar alles samenkomt.


Contact

Netherlands Water Partnership
Marjolein de Vries
info@waterinternationaal.nl