Programma's

Programma's

Programma's op het gebied van water

In Nederland zijn verschillende programma's die u kunnen ondersteunen bij het benutten van internationale water kansen.  Op deze pagina vindt u een overzicht van deze programma's. Hierbij de kanttekening dat er uiteraard meer programma's zijn waar u gebruik van kunt maken en dat dit overzicht dus niet volledig is.

Dutch Risk Reduction Team

Dutch Risk Reduction Team

Regelmatig komen bij de Nederlandse overheid verzoeken binnen om te adviseren bij waterproblemen. Op verzoek van buitenlandse overheden kan het Dutch Risk Reduction Team (DRR-Team) snel ingezet worden bij het voorkomen of het beperken van watergerelateerde rampen. De Nederlandse watersector ontwikkelt een pool van experts waaruit RVO.nl, met ondersteuning van NWP, DRR-Teams samenstelt en inzet.

http://www.drrteam.nl
Dutch Surge Support

Dutch Surge Support

Dutch Surge Support (DSS water) verleent op verzoek van internationale humanitaire organisaties snel adequate noodhulp bij watergerelateerde rampen. Experts kunnen ingezet worden op water en sanitatie, water resources management en watervoorziening. DSS water is een initiatief van de Nederlandse overheid, in nauwe samenwerking met de Nederlandse watersector en het Nederlandse Rode Kruis.

http://www.dsswater.nl
Partners voor Water 2016-2021

Partners voor Water 2016-2021

Partners voor Water is hét programma voor partijen in de Nederlandse watersector met internationale ambitie. Veel organisaties hebben met steun van Partners voor Water hun eerste stappen in een bepaalde regio gerealiseerd, een technologie of aanpak internationaal gelanceerd, of aan internationale evenementen deelgenomen.

http://www.partnersvoorwater.nl
Partners voor Water: deltalanden aanpak

Partners voor Water: deltalanden aanpak

Partners voor Water ondersteunt en financiert het opbouwen/uitbouwen van langdurige samenwerkingsrelaties met verschillende deltalanden. Het doel hiervan is uitwisselen van kennis tussen deltalanden op het gebied van klimaatadaptatie en watermanagement en het versterken van de positie van de Nederlandse watersector. PvW biedt de sector ondersteuning, door het samenbrengen van alle betrokkenen van een deltaland in een deltaplatform, factfinding, het organiseren van missies en het identificeren van projecten in, en samen met, vertegenwoordigers uit de deltalanden.

http://www.partnersvoorwater.nl

Water OS

In de 'nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen' wordt het beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking uiteen gezet. Water is daarin een speerpunt en hieruit is het Water OS programma ontstaan. Uitgangspunt is het vinden van een goede koppeling tussen de lokale behoeften met de kennis en kunde van de Nederlandse watersector. Het Water OS programma biedt ondersteuning door inzet van Kernadviseurs, landenplatforms, lokale netwerken en appropriate finance.

Young Expert Programmes

Young Expert Programmes

In de Young Expert Programmes YEP Water en YEP Agrofood kunnen jonge Nederlandse en lokale professionals ervaring opdoen bij Nederlandse organisaties in het buitenland. Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, geregistreerd in Nederland en betrokken bij de uitvoering van ontwikkelingssamenwerking gerelateerde projecten in het buitenland, kunnen een lokaal project aanmelden, waarop een Young Expert kan worden ingezet. Specifieke informatie over de programma's is te vinden op www.yepprogrammes.nl

http://www.yepprogrammes.nl
Fonds Duurzaam Water (FDW)

Fonds Duurzaam Water (FDW)

Met het Fonds Duurzaam Water (FDW) stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken publiek-private samenwerking in de watersector. Doel is de verbetering van waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden. Gezamenlijke initiatieven van overheidspartijen, bedrijfsleven en non-gouvernementele organisaties (ngo's) of kennisinstellingen in aanmerking komen voor subsidie.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/fonds-duurzaam-water-fdw
Geodata for Agriculture and Water (G4AW)

Geodata for Agriculture and Water (G4AW)

Geodata for Agriculture and Water (G4AW) bevordert duurzame verbetering van voedselvoorziening en efficiënt gebruik van water in ontwikkelingslanden. Het programma maakt partnerschappen van profit- en not-for-profitorganisaties mogelijk. Zij zorgen samen voor digitaal en mobiel toegankelijke informatienetwerken met grootschalige, vraaggestuurde, en op satellietdata gebaseerde informatie. G4AW is een programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken, uitgevoerd door Netherlands Space Office.

http://g4aw.spaceoffice.nl/nl/
Ghana WASH Window (GWW)

Ghana WASH Window (GWW)

Met Ghana WASH Window (GWW) ondersteunt het ministerie van Buitenlandse Zaken publiek-private projecten op het gebied van water, sanitatie en hygiëne (WASH) en integraal watermanagement in Ghana. Gezamenlijke initiatieven van overheidspartijen, bedrijfsleven en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) of kennisinstellingen kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/ghana-wash-window-gww-fdw
Development Related Infrastructure Investment Vehicle (DRIVE)

Development Related Infrastructure Investment Vehicle (DRIVE)

DRIVE is een programma dat zich richt op ontwikkelingsrelevante publieke infrastructuur. Het is een flexibel financieringsinstrument van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert het programma uit. Wereldwijd is er grote behoefte aan financiering voor infrastructuurprojecten, zeker in lage- en middeninkomenslanden. DRIVE draagt bij aan de financiering van deze projecten. Dit programma is de opvolger van het ORIO-programma.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/drive
Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Door het verstrekken van financiering en verzekeringen maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken met het DGGF ontwikkelingsrelevante handel en investeringen mogelijk in 68 landen. Het fonds bestaat uit 3 onderdelen: Investeren Nederlands mkb, Exporteren Nederlands mkb en Investeringsfondsen lokaal mkb.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/dutch-good-growth-fund-dggf
Demonstratieprojecten Haalbaarheidsstudies Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

Demonstratieprojecten Haalbaarheidsstudies Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

Met deze regeling wil het ministerie van Buitenlandse Zaken het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen en versterken. In ontwikkelingslanden levert het ministerie hiermee een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling. DHI richt zich op Nederlandse mkb-ondernemingen met internationale ambitie en interesse in opkomende markten en ontwikkelingslanden.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/dhi
Partners voor International Business (PIB)

Partners voor International Business (PIB)

Een instrument van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat u kan ondersteunen bij het betreden van weerbarstige buitenlandse markten. Samen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), de uitvoerder van het programma, ontwikkelt uw samenwerkingsverband of cluster een meerjarenprogramma op maat.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/partners-international-business-pib
Via Water

Via Water

VIA Water is een Nederlands programma dat is opgezet om innovatieve oplossingen te traceren voor belangrijke problemen op het gebied van water in grote steden in zeven Afrikaanse landen: Benin, Ghana, Kenia, Mali, Mozambique, Rwanda en Zuid Soedan. Naast het leveren van (financiële) ondersteuning is het tot stand brengen van kennisuitwisseling tussen de gecontracteerde partijen een belangrijke doelstelling. Het programma is een partnership tussen UNESCO-IHE, Aqua for All en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

https://www.viawater.nl/